Projekt Unijny


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

Tytuł Projektu:

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa STUDIO 93

Wartość Projektu:

1 787 568, 87 PLN

Wartość dofinansowania:

942 111, 69 PLN

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Szulc Marcin STUDIO 93

 

Planowane Efekty:

Poprawa efektywności energetycznej istniejącego budynku przemysłowego o powierzchni 942,37 m2

 

Dlaczego Studio93?

 • Jesteśmy
  Najlepsi

 • Pacujemy
  Najszybciej

 • Obsługujemy
  Profesjonalnie

 • Najwyższa
  Jakość